Čo robíme

V čom spočíva zmysel toho, čo robíme a ako združenie ZOOM optika Bratislava pomáha ľuďom?

Pomáhame lepšie vidieť

V pravidelných intervaloch jazdíme naším zariadeným mikrobusom do obcí Slovenska a záujemcom robíme screening očí.
Posúvame a odstraňujeme časové a vzdialenostné bariéry a robíme optiku dostupnejšou jasnejšou.

Ako to pomáha ľuďom?

 • zodpovedáme na ich otázky
 • ozrejmujeme ako optika funguje
 • potvrdzujeme pravdy a rušíme mýty
 • názorne predvádzame, ako im dobrá optika môže pomôcť
 • odstraňujeme obavy a predsudky
 • učíme, ako sa o svoje oči starať
 • odporúčame a smerujeme tam, kde nájdu konkrétne riešenie na svoj problém s očami a okuliarmi

Aké je to meranie?

 • meranie dioptrií
 • meranie vnútroočného tlaku
 • premeranie okuliarov
 • porovnanie hodnôt a odporučenie riešenia

Benefit pre občanov

Vyšším zmyslom je odbúrať zbytočný stres ľudí, tým, v čom sme dobrí. Človek, ktorý zistí, ako je na tom s očami a čo by mal podniknúť v prípade problému a nestratí pritom nervy a drahocenný čas, je určite ďaleko prínosnejší pre spoločnosť. Zrnko k zrnku prispievame ku kľudu, informovanosti a kvalite života obyvateľov.

Čo hýbe združením?

Združenie spolupracuje so ZOOM optikou a záujemcov o okuliare spája priamo s predajňami. Recipročne je táto reklama tým, čo dolieva energiu do žíl členom združenia a diesel do nádrže mikrobusu.

Čo za to pýtame od obcí?

Bezplatné oznámenie občanom, kedy a kde pristavíme náš mikrobus. Najčastejšie je to hlásenie v obecnom rozhlase, letákom na úradnej výveske, alebo aj sms správa cez obecné systémy. Všetko ostatnú organizáciu, plánovanie, logistiku a podporné činnosti vybavujeme svojimi silami.

Čo by sme chceli zlepšiť?

Ľudia nás postupne spoznávajú. Tomu, čo robíme, začínajú viac a viac dôverovať a aj tí, ktorí donedávna len neveriacky postávali opodiaľ. Už odvážili vstúpiť a zistili, že to nebolí.

Aby sme v očiach ľudí a úradov dôveryhodnosť udržali a aby sme naše dobro rozšírili po celom Slovensku, dali sme si vlastné ciele, ktoré nás smerujú.