Ciele združenia

Niečo sme si prešli, stále kráčame a ciele združenia ZOOM optika Bratislava sú dané:

 • Pozdvihnuť na Slovensku povedomie o dobrom videní
 • Zamedziť nevedomému si poškodzovaniu očí používaním nevhodných okuliarov
 • Aktívne predchádzať zhoršeniu zraku screeningom dioptrií a vnútroočného tlaku
 • Informovať ľudí o novinkách vo svete optiky a ako im môžu pomôcť
 • Šetriť čas obyvateľom vynaložený na cestovanie a čakanie
 • Prispieť ku všeobecnému blahu a spokojnosti Slovákov

Chcete priložiť ruku k dielu? Podporte nás.

Dlhodobejšie ciele cez spoluprácu, príspevky a granty

 • Vynoviť kaziaci sa autopark občianskeho združenia
 • Rozšíriť naše pôsobenie na územie celého Slovenska
 • Zlepšiť informovanosť o našich výjazdoch hlavne prostredníctvom internetu a prispieť k zjednodušeniu celého procesu
 • Rozšíriť prístrojové vybavenie a rozšírenie screeningu o ďalšie úkony (fundus kamera, perimeter, atď..)
 • Nadviazať spoluprácu s regionálnymi očnými lekármi prie priame referovanie nálezov zistených screeningom

Tak ako všetko, čo sme doteraz dosiahli, veríme, že aj keď cesta bude kľukatá, nakoniec tieto ciele združenia splníme. Ale nadovšetko si budeme ceniť každú jednu sekundu strávenú samotným putovaním.